Category: Wychowanie

joy-15_l1

Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im dać trochę czasu na chodzenie.

<tytuł cytat:Stefan Pacek> Jako dorośli zbyt rzadko bierzemy pod uwagę, że dzieci mają swój własny sposób postrzegania świata. I że doskonale odczytują, same gesty dorosłych, nie rozumiejąc jeszcze znaczenia ich słów. „Niemal od urodzenia Adaś nie dawał nam chwili wytchnienia. Płakał niemal bezustannie, wiercił się i kręcił podczas karmienia, czasami smacznie przesypiał noc ale za to w ciągu dnia był …